ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ"

 

Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου των τευχών διακήρυξης του έργου με τίτλο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος των αρχαιολογικών χώρων Κάστρου Πάτρας, Φρουρίου Ρίου, Κάστρου Χλεμουτσίου και της μόνιμης έκθεσης της Φραγκοκρατίας στο Κάστρο Χλεμούτσι» (Κωδικός Ο.Π.Σ. 372898), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 31 και τελικό δικαιούχο την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
 
 
Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τευχών διακήρυξης του έργου με τίτλο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος των αρχαιολογικών χώρων Κάστρου Πάτρας, Φρουρίου Ρίου, Κάστρου Χλεμουτσίου και της μόνιμης έκθεσης της Φραγκοκρατίας στο Κάστρο Χλεμούτσι» (Κωδικός Ο.Π.Σ. 372898). Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα μία χιλιάδων ευρώ (541.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
 
Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση συγκεκριμένου κινητού και ακίνητου περιεχομένου που διαθέτει η 6η Ε.Β.Α. στους αρχαιολογικούς χώρους του Κάστρου της Πάτρας, του Φρουρίου του Ρίου και του Κάστρου του Χλεμουτσίου, συμπεριλαμβανόμενου και του Μουσείου, με σκοπό την διάσωση και διάθεση του σημαντικού αυτού πολιτιστικού πλούτου.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο υποβολής παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 6eba@culture.gr με θέμα: “Έντυπο δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης του έργου «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος των αρχαιολογικών χώρων Κάστρου Πάτρας, Φρουρίου Ρίου, Κάστρου Χλεμουτσίου και της μόνιμης έκθεσης της Φραγκοκρατίας στο Κάστρο Χλεμούτσι»
 
Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012.
 
Κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία του σχεδίου των τριών (3) τευχών της διακήρυξης (3 αρχεία “.pdf”), καθώς και το έντυπο υποβολής σχολίων, προτάσεων, παρατηρήσεων (1 αρχείο “.doc”)

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΝΑΚ_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.pdf162.71 KB
6ηΕΒΑ part A.pdf1.75 MB
6ηΕΒΑ part B.pdf1.4 MB
6ηΕΒΑ part C.pdf1.29 MB
6η ΕΒΑ_ΕΝΤ_ΥΠΟΒ_ΣΧΟΛΙΩΝ.doc109.5 KB